Bierbrouwerij 'De Zwaan' te Kloosterzande

1907-1947 Brouwerij 'De Zwaan'

In mei 1906 vroeg Aloijs Adriaansens-Buijsrogge een hinderwetvergunning voor de oprichting van een bierbrouwerij met mouterij op een perceel in Hoek en Bosch (gemeente Hontenisse) (kadastraal sectienummer H 424). De bierbrouwerij zou geheel van steen worden, met ijzeren balklagen. De mouterij was alleen bestemd voor eigen gebruik. Als beweegkracht wilde men handkracht gebruiken tot het in beweging brengen of drijven van de koelmachine, het roertoestel, de bier- en waterpompen. In 1907 werd de hinderwetvergunning verleend en kon bouwkundige Van Den Broucke uit Lokeren (België) aan de slag. Na een aantal jaren kwam er een nieuwe eigenaar, want in een hinderwetvergunning uit 1923 kreeg Joseph (Jos) Petrus Menu uit Lamswaarde (geboren in Hontenisse op 21 december 1893) toestemming om een 3 pk benzinemotor voor de aandrijving van een water- en een bierpomp te plaatsen in een bestaande bierbrouwerij, gelegen in Hoek en Bosch, aan de Oude straat, de 'oude weg te Kloosterzand', kadastraal sectienummer H 668 (waarschijnlijk een wijziging van het vorige sectienummer). De brouwerij had nu de naam 'De Zwaan'. Het tijdstip van vestiging van bierbrouwerij 'De Zwaan' aan Hoek en Bosch C 190 was volgens het Handelsregister van de Kamer van Koophandel in Terneuzen 3 mei 1926. In dat jaar kreeg Menu een hinderwetvergunning voor de plaatsing van een groter benzinemotor van 6 pk, ter vervanging van de vorige. De nieuwe motor was bestemd voor het aandrijven van een koelmachine met bijbehoren en verder voor het pompen van water en wort. Het in de zaak gestoken kapitaal bedroeg 8000 gulden volgens een opgaaf uit 1930. In 1932 deed de electriciteit zijn intrede toen Menu zijn benzinemotor verving door twee electromotoren van resp. 5 en 3 pk, voor de waterpomp en de koelmachine. In 1953 bleek de straatnaam te zijn gewijzigd in Oudeweg 1. In dat jaar werd de brouwerij gemoderniseerd en uitgebreid. Na deze veranderingen waren er in totaal 3 electromotoren met een vermogen van 5 pk, 1 electromotor van 3, 1 motor van 1 pk en 1 electromotor van 25 pk. De brouwerij werd in 1947 gesloten en vanaf dat jaar ging het bedrijf verder als mouterij.

(Bronnen: Zeeuws Archief: Handelsregister Kamer van Koophandel Terneuzen en Hinderwetvergunningen en informatie van Dhr. Hans Menu.)

Zowel het glas als het etiket zijn helaas nog niet in mijn bezit.


etiketten

home