Bierbrouwerij 'De Witte Koe' te Koewacht

- 1850-1942 Bierbrouwerij en Handel in Limonades 'De Witte Koe'
- 1942-1950 Bierbrouwerij 'Dierick-Konings'

De Witte Koe had voor en na die tijd de volgende eigenaren:
- 1783-1840 Dom. IJsebaert
- 1840-1866 Anthonius IJsebaert
- 1866-1907 Cijrille Dierick
- 1907-1944 Ernest Dierick-Konings
- 1944-1982 Pierre Dierick
En was gevestigd: Dorp/Riedenpolder/Lijkstraat/Nieuwstraat in Koewacht.

De bierbrouwerij, tevens limonadehandel, werd opgericht in 1850. De eigenaar bij de invoering van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel in 1921 was Ernestus Josephus Marie Dierick (geboren Koewacht op 14 april 1877, overleden in 1936). De brouwerij was toen gevestigd in wijk C 121. Er bestaat nog een hinderwetvergunning uit 1931 voor deze brouwerij aan de Lijkstraat. De nieuwe eigenaar in 1936 van het toen in wijk C 148 gevestigde bedrijf werd de weduwe van E.J.M. Dierick: Antonia Dominica Maria Konings (geboren in Roosendaal op 27 juli 1882). Zij liet de Kamer van Koophandel op 17 september 1942 weten dat de handelsnaam van de brouwerij werd gewijzigd in firma Dierick-Konings. Deze firma was met terugwerkende kracht vanaf 1 september 1942 te beschouwen als voortzetting van het in 1850 opgerichte bedrijf en nu gevestigd aan de Lijkstraat C 148 (later gewijzigd in Nieuwstraat 112 ) te Koewacht met de volgende activiteiten: bierbrouwersbedrijf, bierbottelarij, mineraalwaterbedrijf en fabrikant van alle limonades, alsmede de handel in sterke en zwak-alcoholische dranken. De vennoten waren mevrouw A.D.M. Konings, Petrus Albertus Cyrillus Henricus Dierick (geboren te Breda op 16 juli 1916) en Mathilde Henriette Ernestine Marie Dierick (geboren te Koewacht 28 juli 1907). De laatste twee waren allebei ongehuwd.
Vanaf 4 augustus 1950 bleek het bedrijf mede een detailhandel in alcoholhoudende en alcoholvrije dranken. In 1954 was de bedrijfsomschrijving als volgt: bierbottelarij, mineraalwaterbedrijf, groot- en kleinhandel in sterke, zwak alcoholische en alcohol-vrije dranken, dus geen bierbrouwerij meer. Na het overlijden van M.H.E.M. Dierick op 11 mei 1957 werd P.A.C.H. Dierick de nieuwe eigenaar. Hij breidde toen zijn zaak, gevestigd aan de Nieuwstraat 112 te Koewacht, uit met een assurantiebemiddelingsbedrijf, dat tenslotte de enige bedrijfsactiviteit werd in 1967. Na het overlijden van P.A.C.H. Dierick op 18 oktober 1982 werd de firma 'Dierick-Konings' opgeheven.

(Bron: Zeeuws Archief: Kamer van Koophandel Terneuzen, Handelsregister, dossiernr. 843)


home