Stoombierbrouwerij 'Wilhelmina' te Zuiddorpe

- 1899-1937 Stoombierbrouwerij 'Wilhelmina'

Stoombierbrouwerij 'Wilhelmina' werd opgericht in 1899 te Zuiddorpe aan het Dorp wijk A 11 door Theophile Emanuel Joseph Marie Onghena, geboren te Zuiddorpe op 22 augustus 1872. In de Vlissingsche Courant van 3 januari 1900 werd aandacht geschonken aan de opening van de bierbrouwerij:
'De nieuwe stoombierbrouwerij alhier, genaamd 'Wilhelmina', is in werking getreden, zodat met Nieuwjaar het Zuiddorpsche bier zijn intrede in de wereld zal doen. Naar wij horen kan het wat smaak en kwaliteit betreft goed met andere biersoorten concurreeren, wat trouwens wel hoogst noodig is, als men nagaat dat van de grensgemeenten in Zeeuwsch-Vlaanderen alleen de gemeente Overslag geen bierbrouwerij bezit. Sommige gemeenten hebben twee, andere drie of vier van dergelijke inrichtingen. De liefhebbers van een glaasje bier behoeven dus vooreerst niet te vreezen dat ze hier van dorst versmachten zullen, te meer daar menig bierbrouwer van België ons ook nog ruimschoots van zijn fabricaat voorziet. Maar, vragen wij ons bezorgd af, waar moet het met onze grensbewoners heen, zoo zij maar niet willen inzien, dat de vele offers gebracht aan Bacchus, hun zedelijken ondergang bewerken en hun gezondheid ondermijnen'.
T.E.J.M.Onghena overleed op 16 augustus 1921 (te Zuiddorpe?) Zijn vrouw Irene Marie Louise Busschaert, geboren te Beveren (Waes) te België op 27 augustus 1872 werd vervolgens eigenaar en voegde een bottelarij en vlashandel toe aan de brouwerij. In 1925 deed zij het bedrijf over aan Alphons Ludovicus van Haelst, geboren te Westdorpe op 28 april 1896. Op 27 augustus 1937 liet Van Haelst de Kamer van Koophandel in Terneuzen weten dat zijn bierbrouwerij was opgeheven. Hij ging verder met zijn bierbottelarij en de handel in vlas. De handelsnaam werd in augustus 1955 officieel gewijzigd in A.L. van Haelst Bierhandelaar. Naast bier werd ook in limonade gehandeld. Het bedrijf staakte zijn activiteiten op 1 januari 1960.

(Bron: Kamer van Koophandel Terneuzen dossiernr. 13 en Zeeland uit de krant, 22 jaar PZC, Middelburg 1983)


home