Beiersch Bierbrouwerij 'Van Waes-Boodts' te Westdorpe

- 1905-1932 E.A. van Waes-Boodts Bierbrouwerij 'De Volharding'
- 1932-1940 N.V. Beiersch-Brouwerij-Expl. Mij E.A. van Waes-Boodts en Zonen
- 1940-1965 Beiersch Bierbrouwerij 'Van Waes-Boodts'

In 1905 richtte Emile van Waes samen met zijn echtgenote Chlothilde Boodts bierbrouwerij en limonadefabriek 'De Volharding' op. Volgens een opgaaf van het handelsregister van de Kamer van Koophandel Terneuzen uit 1921 waren de fabrieksgebouwen gehuurd van zijn vader, Camille Van Waes.
Later werd brouwerij 'De Volharding' bekend als Beiersch Bierbrouwerij Van Waes-Boodts. In tegenstelling tot de andere brouwerijen in Westdorpe, De Duif en De Witte Leeuw, had Van Waes-Boodts zijn eigen waterputten. Ze waren ook de grootste van de drie en exporteerde een gedeelte van hun bier naar ver buiten Zeeuws-Vlaanderen. In 1952 bedroeg de productie 3000 flesjes per uur, 20.000 hectoliter per jaar, aldus een kranten artikel uit dit tijd.
De opvallende toren van de brouwerij, welke in deze staat dateert uit 1938, toen er 2,2 meter opgezet werd, laat zien dat er gebrouwen werd op de Beierse manier van stoombrouwen, met verschillende mout-, gistings- en koelingzolders. De koeltoren heeft een betonskelet dat is opgevuld met metselwerk. Opvallend is de vorm van het zadeldak.
In 1964 stopte de brouwerij. De koperen ketels en andere zaken werden verkocht aan Amstel. Na de sluiting van de brouwerij deden de gebouwen nog een aantal jaren dienst als opslagdepot voor Amstel. Daarna is het complex gebruikt voor verschillende doeleinden. Van het interieur van de bouwerij was toen al niets meer over, wel siert het hek naar de voormalige brouwerswoning nog de naam van de brouwerij. Het laatste gebruiker was een handelaar in aardappelen. Sinds 1998 stond het gebouw leeg en te koop.
Een klein gedeelte van het archief van de brouwerij wordt bewaard in het Zeeuws Archief in Middelburg. De rest van het archief van de brouwerij wordt sinds 1974 bewaard in het streekmuseum van Westdorpe, wat beheerd wordt door Johan Thomas, ex-werknemer van de brouwerij. Een van de bijzondere documenten is het feestlied dat ter gelegenheid van het 50 jarige bestaan van de brouwerij geschreven is op de wijze van 'O schitterende kleuren'.

O lekkere drank, wat een goddelijk bier, wat doet gij ons kelen toch goed! Hoe klopt gij ons het harte van vreugd en plezier, wat geeft het ons dappere moed! Komt drinkt dan ons glaasje bier op zijn tijd. Het houdt u van zorgen en kommer bevrijd Van Waes Boodts is beter dan al wat er rest, Van Waes Boodts smaakt iedereen best. En treuren wij soms, ja wij nemen een glas, wij hebben het steeds bij de hand. Bij hoofdpijn, bij buikpijn, wij drinken al ras, dat middel helpt iedere klant. De Zeeuwen die brouwen zoo lekker en fijn, geen betere drank kan op aarde nog zijn. Van Waes-Boodts is beter dan al wat er rest, Van Waes-Boodts smaakt iedereen best. Wij willen nog zingen een woordje van dank, het komt ons oprecht uit 't gemoed. Voor smakelijk eten en heerlijke drank, wat doet deze dag ons weer goed! U waar zoo gastvrij en wij hadden plezier, wij juichen nog eenmaal nu allen zijn hier: Van Waes-Boodts is beter dan al wat er rest, Van Waes-Boodts smaakt iedereen best.

Enige jaren geleden heeft de voormalige brouwerij aan de Graafjansdijk in het Zeeuws-Vlaamsche Westdorpe een nieuwe bestemming gekregen. Na jaren van verpaupering werd het verbouwd tot appartementen. Om dit mogelijk te maken zijn de bijgebouwen van de brouwerij gesloopt in 2003 (zie onderstaande foto's). De koeltoren en de voorgevel van de brouwerij zijn aangewezen als beschermt monument en zijn behouden gebleven.

(Bronnen: o.a. Handelsregister van de Kamer van Koophandel Terneuzen )


Naast bier is er ook limonade afgevuld door Van Waes-Boodts.

(Deze afbeeldingen zijn afkomstig uit de verzameling van Ed van Nisius)


Bierpenning


Beiersch Bierbrouwerij 'Van Waes-Boodts'

Luchtfoto van de brouwerij. Op de achterkant van deze anzichtkaart staat:

Westdorpe, datum poststempel
M.H. Hiermede hebben wij de eer U te berichten, dat onze Heer .............. U op ................ hoopt te bezoeken.
Vertrouwende, dat deze datum U schikt, verblijven wij,
Hoogachtend, Beiersch Bierbrouwerij van WAES BOODTS.


Andere afbeeldingen:


juli 2001

februari 2003 (gemaakt door: Dhr. M. Kindt)

mei 2003


Viltjes van de Beiersch Bierbrouwerij 'Van Waes-Boodts':

01

E

Van Waes Boodts Bieren Westdorpe Tel.No 9 (groen)

02

VK AK

Van Waes Boodts Bier (rood/zwart)

03

E

Van Waes Boodts Bier (rood/zwart)

04

E

Van Waes Boodts Bier (rood/zwart)

05

VK+AK

Van Waes Boodts Bieren Westdorpe (blauw)

06

E

Van Waes Boodts Bieren Westdorpe (donker blauw)

07

E

Van Waes Boodts Bieren Westdorpe (licht blauw)

08

E

Van Waes Boodts Bieren Westdorpe (blauw)

09

E

v. Waes Boodts Bier Made in Holland (rood/zwart) O 10,6cm

10

E

v. Waes Boodts Bier Made in Holland (rood/zwart) O 10,3cm


(Het op deze pagina afgebeeld bierpenning en limonade etiketten maken (helaas) nog geen deel uit van mijn verzameling.)


etiketten

home