Bierbrouwerij 'De Roos' te IJzendijke

- 1838-1923 Bierbrouwerij 'De Roos'

In IJzendijke werd in 1838 een brouwerij opgericht, aldus het gedrukt provinciaal verslag van Zeeland in 1838. Volgens het gemeenteverslag van IJzendijke was er in 1852 één bierbrouwerij met 2 werklieden. Dat zal vermoedelijk brouwerij De Roos zijn. Een jaar later werd in dit verslag gemeld 'dat de vermindering van het inkomenregt op Belgisch bier tot op Fl. 2,50 van het vat, ten gevolge van het tractaat met België niet anders dan zeer nadeelig kan werken op alle de bierbrouwerijen op de grenzen gelegen'.
De vermoedelijk eerste eigenaar was Philippus Franciscus Kriel. Eigenaar van de brouwerij omstreeks 1852 was 'den Heer' Ferdinant van 't Groenewout, geboren in Biervliet als zoon van Reijnhout Johannes van 't Groenewout en Anna Catharina Elisabeth Waltman. Zijn beroep was brouwer toen hij op 10 juni 1852 trouwde met Maria Cathalina Magdalena Bekaar, dochter van de gemeentesecretaris Dolphin Bekaar en Maria Magdalena Risseeuw.
Een jaar later kwam de bierbrouwerij in handen van de 27-jarige Henrich Willem Frederik van 't Groenewout, een broer van Ferdinant. Henrich die in 1853 was getrouwd met Elisabeth Adriana Jacoba Brevet, dochter van notaris Jacobus Brevet en Janna Maria Tromp. In 1857 vertrok Van 't Groenewout naar Middelburg.Nieuwe eigenaar werd Isidorus Antheunis Wijffels. Wijffels verkocht zijn brouwerij in 1862 aan Gratianus Gustavus Antheunis. Hij was logementhouder en gareelmaker te IJzendijke. De brouwerij produceerde in 1864 600 tonnen bier en een jaar later 850 tonnen. De navolgende jaren leverde men een zeer goed fabrikaat volgens het gemeenteverslag. G. Antheunis verkocht in 1876 zijn zaak aan zijn zoon Eduard Antheunis, die op zijn beurt de brouwerij in 1880 liet overnemen door zijn broer Pieter Henricus Antheunis. Eduard is in 1886 naar America gegaan. Pieter Henricus Antheunis was geboren te IJzendijke op 6 mei 1879 en op 31-jarige leeftijd in zijn geboorteplaats getrouwd met Virgenie Sophia Lippens, dochter van een rentenier uit Groede.
Het gemeenteverslag van IJzendijke meldt in 1923 dat er geen brouwerijen meer actief zijn.

Links een foto van Gratianus Gustavus Antheunis. Rechts één van zijn zoons, Pieter Henricus Antheunis. Beide foto's zijn afkomstig van Maaike van Boxel.


home