Welkom op mijn homepage
over de Zeeuwse Bierbrouwerijen!

In 1983 ben ik begonnen met het verzamelen van bierartikelen.
Ik verzamel naast
kroonkurken vanuit de gehele wereld,
alle bierartikelen van Zeeuwse Bierbrouwerijen.

Meer over mij en mijn verzameling is te vinden
in een artikel in de
Cursor en in BN De Stem.

Op deze homepage is alles te vinden van en
over de huidige en gesloten Zeeuwse bierbrouwerijen.

Aanvullende informatie en afbeeldingen zijn van harte welkom!


Laatste update: Afbeeldingen van limonade etiketten van Van Waes-Boodts.


Tekenen van het brouwerij-verleden van een dorp of stad: straatnamen zoals "brouwerijstraat".
Op blz. 67 van de in 1976 heruitgegeven "Nieuwe Cronyk van Zeeland" staat het volgende te lezen over het drinken van bier in Zeeland: (Het boek is uitgegeven door Bikker Boeken Vlissingen en Interboek Internationaal te Schiedam. Het boek werd voor het eerst uitgegeven in 1696 door Johannes Meertens te Middelburg.)

En sy dronkken meest op 't platte Land, als vele geleerde van Zeeland beschrijven, niet dan Borne of Welle, dat is schoon Water dat men uit Putten of Grachten haelde. Men plach in Zeeland in ouden tijden luttel Biers te drinken, eer men met Cogge Schepen uit Holland in Zeeland quam. En de rijkste van den Lande die in de Landsteden woonden laefden haren dorst, en haren drank was vochtigheit van Gerste en Haver gesoden met schoon, versch Water. Maer de rijkke die naest de Zee woonden, plegen Wijnen te koopen om te drinken. Ten was voormaels geen schande als Cornelius Tacitus beschrijft, en meer andere, in deze Landen den geheelen nacht en dag over te drinken, en hadden haer Wapenen by hen als sy gingen om te hoveren, of om wijsheit en groote saken te traceren 't welke (God betert) noch veel op het platte Land in Zeeland onderhouden word.


home