Bierbrouwerij 'J. Maertens & Co.' te Hulst

- 1919-1944 Bierbrouwerij 'J. Maertens & Co.'

Joseph Maertens registreert zijn brouwerij op 4 juni 1921 bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Neuzen. Hij is geboren in Hulst op 7 mei 1876. Als tijdstip van aanvang van de vennootschap wordt 1 juli 1919 genoteerd. Andere vennoten waren drie damens met dezelfde achternaam, vermoedelijk zijn zussen, allen geboren te Hulst en woonachtig op hetzelfde adres. Op 19 december 1945 wordt melding gemaakt bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken in Terneuzen van het overlijden van Joseph. Met ingang van 12 April 1947 is de zaak opgeheven.

(Bron: Zeeuws Archief: Kamer van Koophandel Terneuzen, Handelsregister dossiernr. 253)


home