Bierbrouwerij 'De Appel' te Sint Jansteen

- 1836-1868 C.L. de Kerf; Bierbrouwerij 'De Appel'
- 1868-1910 P. de Kerf; Bierbrouwerij 'De Appel'
- 1910-1935 C.J. de Kerf; Bierbrouwerij 'De Appel'
- 1935-1949 Gebrs P. & L. de Kerf; Bierbrouwerij 'De Appel'

Op 25 mei 1838 krijgt Charles Louis de Kerf toestemming van de Staten van de Provincie Zeeland "tot het weder opregten eener sedert 1827 buiten werking gesteld geweest zijnde Bierbrouwerij". De keuze van de naam van de brouwerij is niet bekend. De welvarende familie De Kerf had aan het eind van de 19e eeuw naast de brouwerij ook nog een "Bank van Lening".
Uit hinderwetvergunningen (1909, 1934 en 1936) blijkt dat de brouwerij van C.J. de Kerf & Zoon te zijn gevestigd aan de Hoofdstraat A 96 (later nr. 2) te Sint Jansteen. In het dossiers van het Handelsregister staat als jaar van vestiging: 'onbekend', en als adres vermeld: wijk A 79, maar misschien was dit het adres van het kantoor.
Tot 1935 maakte de brouwerij bovengistend bier en er was ook een eigen mouterij in gebruik. In dat jaar begonnen de broers Piet en Louis de Kerf het bedrijf over te nemen en starten met enige veranderingen: de moutereij werd gesloten, er werd apparatuur aangeschaft voor ondergistend bier en er werd begonnen met de productie van limonade en het "Ter Eecken" bronwater. Naast de twee broers waren er nog acht werknemers in dienst.
De bekendste was de alom befaamde Frans Merckaert, beter bekend als Franske de Kuiper. Een smakelijke anekdote was de viering van z'n vijftigste verjaardag. Franske zat in de distributie en bracht het bier met paard en wagen bij tal van cafés in de streek. Zijn bazen hadden uitgerekend dat Franske bij elk café dagelijks wel één of twee flesjes bier dronk en dat hij zo in de loop der jaren wel zo’n 70.000 liter bier naar binnen had gewerkt. ‘Op naar de 100.000’ kreeg Franske daarom te horen toen hij Abraham zag, een opmerking die hij zelf overigens niet goed kon plaatsen.....
De productie was ongeveer in die tijd ongeveer 2800 hl per jaar: pils en oud bruin. Er werd uitsluitend in de regio geleved aan vrije cafés, waardoor het afzetgebied klein was. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is de brouwerij grotendeels door de Duitsers ontmanteld. Vrijwel al het talrijke koperwerk verdween naar het oosten.

Daarna werd door de opkomst van de grote brouwerij, noodzakelijke nieuwe investeringen en zwaardere kwaliteitseisen van de Warenwet het bedrijf minder rendabel. Een kleine opleving door de overname van brouwerij "De Drie Gebroeders" uit Koewacht (van de familie Dierick), kon de neergang niet stoppen. In 1949 wordt in brouwerij "De Appel" het laatste brouwsel gebrouwen. In het familie-archief wordt nog één flesje van dit brouwsel met zorg bewaard!. Het bedrijf blijft daarna nog een tijd bestaan als distributeur van bier van brouwerij "De Drie Hoefijzers".


De op deze pagina afgebeelde etiketten zijn alle bekende etiketten van deze brouwerij en maken helaas nog geen deel uit van mijn verzameling. Aanvullingen zijn van harte welkom.


Op de site www.zeeuwengezocht.nl is de volgende informatie te vinden over de familie De Kerf.

Samengevat
- 1770-1822 Pieter Johannes (Pierre Jean) van Kerf
- 1803-1868 Carolus Ludovicus de Kerf
- 1840-1910 Petrus de Kerf
- 1873-1943 Cerillus Johannes de Kerf
- 1916-2009 Louis George de Kerf
- 1937-2009 Piet de Kerf

Carolus Ludovicus de Kerf
In 1803, op 6 mei (16 Floreal an XI), werd Carolus Ludovicus (Charles Louis) de Kerf geboren, zoon van Pieter Johannes (Pierre Jean) van Kerf en Amelberga (Anelberge) Pauwels. Pieter Johannes werd geboren in Clinge, 13 september 1770, was ook bierbrouwer in Sint Jansteen. Hij trouwde op 28 juni 1795 in Clinge en overleed in februari 1822 in Sint Jansteen.
Carolus heeft als schutter gedient bij de Zeeuwse Mobiele Schutterij (ZMS) vanaf 1832. Tot wanneer is onbekend. In 1835, op 27 april, trouwde Carolus Ludovicus de Kerf (32 jaar, bierbrouwersknegt) met Apolonia Franciesca van de Wiele (27 jaar, Landbouwster). Helaas is het beroep van de vader van Carolus niet vermeld.
Zij krijgen de volgende kinderen:
- In 1836, op 11 mei, werd Eugenia de Kerf geboren in Sint Jansteen. In 1855, op 25 mei, overleed Eugenia op 19-jarige leeftijd. Vader, dan 52 jaar, was bierbrouwer van beroep. Zij en haar moeder waren particuliere.
- In 1838, op 2 februari, werd Augustus de Kerf geboren. In 1847, op 16 juli, overleed Augustus op 9-jarige leeftijd. Zijn vader was op dat moment bierbrouwer van beroep.
- In 1840, op 12 september, werd Petrus de Kerf geboren in Sint Jansteen.
- In 1844, op 18 juni, werd Ludovicus de Kerf geboren in Sint Jansteen. Hij trouwde in 1865, op 25 oktober, met Pilagia van Dorsselaer en was op dat moment ook brouwer van beroep (net als zijn vader).
- In 1848, op 21 februari, werd Johannes Baptist de Kerf geboren.
- In 1851, op 19 februari, werd Eugenius Anthonius de Kerf geboren. In 1882, op 30 september, overleed Eugenius op 31-jarige leeftijd. Hij was ook bierbrouwer van beroep. Beroep vader was onbekend. Beroep moeder was grondeigenares.
In 1868, op 25 of 28 januari, overleed Carolus op 64-jarige leeftijd in Sint Jansteen. Bierbrouwer van beroep. Zijn vrouw, Apolonia van de Wiele, is dan ook bierbrouwster van beroep. In 1898, op 6 juni, overleed Apolonoa op 90-jarige leeftijd in Sint Jansteen. Weduwe, geboren in Vracene (Belgie).

Petrus de Kerf
In 1840, op 12 september, werd Petrus de Kerf geboren in Sint Jansteen. De ouders van Petrus zijn Carolus Ludovicus de Kerf en Apolonia Franciesca van de Wiele.
In 1863, op 17 november, trouwde Petrus de Kerf, brouwer van beroep, op 23-jarige leeftijd, met Eugenia Aerts (22 jaar), in Sint Jansteen. Zijn vader was dan ook brouwer van beroep. Indien het beroep van Petrus wordt gemeld bij de geboorte of overleiden van een kind, dan was het herbergier. Zijn vrouw was zonder beroep.
Zij krijgen de volgende kinderen:
- In 1864, op 4 maart, werd Charles Louis de Kerft geboren. Hij overleed op 22 juni, 3 maanden oud.
- In 1865, op 26 maart, werd Cerillus Benedictus de Kerf geboren. Hij overleed op 18 december 1870, op 5 jarige leeftijd.
- In 1867, op 9 februari, werd Theodulius Ludovicus de Kerf geboren, Op 9 mei overleed Theodulius.
- In 1870, op 24 januari, werd Emeri Eugenius de Kerf geboren in Sint Jansteen.
- In 1873, op 31 januari, werd Cerillus Johannes de Kerf geboren in Sint Jansteen.
In 1910, op 29 maart, overleed Petrus de Kerf op 69-jarige leeftijd. Bierbrouwer van beroep.
In 1929. op 5 oktober, overleed Eugenia Aerts, weduwe, op 88-jarige leeftijd.

In 1946, op 2 april, overleed Petrus de Kerf, Roomsch Katoliek Priester, zoon van Petrus de Kerf en Eugenia Aerts op 76-jarige leeftijd in Vogelwaarde. Hij is geboren in Sint Jansteen.

Cerillus (Cyril) Johannes de Kerf
In 1873, op 31 januari, is Cerillus Johannes de Kerf geboren in Sint Jansteen Ouders zijn Petrus de Kerf en Eugenia Aerts.
In 1903, op 17 augustus, trouwde Cerillus Johannes de Kerf op 30-jarige leeftijd met Elisa Johanna Clara Vereecken (21 jaar) in Stoppeldijk. Zijn vader was dan net als hij zelf, bierbrouwer van beroep. Zij krijgen de volgende kinderen:
- In 1904, op 5 augustus, werd Georges Petrus Johannes Marie de Kerf geboren. In 1935, op 31 juli, legt Georges de eed af voor Ambtenaar van de Burgerlijke Stand in Sas van Gent. Hij was op 16 mei 1935 benoemd.
- In 1905, op 20 augustus, bij de aangifte van een levenloos geboren kind, is Cerillus bierbrouwer.
- In 1906, op 28 september, werd Marie Eugenie Desiree de Kerf geboren. Zij overleed op 15 augustus 1907, 10 maanden oud. Haar vader is dan bierbrouwersknecht van beroep.
- In 1908, op 5 februari, werd er opnieuw een dochtertje geboren met de naam Marie Eugenie Desiree de Kerf. Ze overleed op 2 mei 2009 op 101 jarige leeftijd.
- In 1909, op 15 augustus, werd Anna Maria Emerentia de Kerf geboren.
In 1943, op 2 november, overleed Cyril in Sint Jansteen op 70-jarige leeftijd. Hij is dan nog steeds gehuwed met Elisa en bierbrouwer van beroep.

Voor de geboorteakten geldt een openbaarheidbeperkende termijn van 100 jaar. Dit betekent dat geboorten van na 1909 nog niet openbaar zijn. Piet en Louis zijn van na 1909, blijkt uit onderstaande gegevens.
In 2009, op 1 april, overleed Louis George de Kerf op 93 jarige leeftijd.
In 2009, op 2 september, overleed Piet de Kerf op 72 jarige leeftijd.


Bronnen:
- Zeeuws Archief: Hinderwetvergunningen Zeeland, inv.nr. 36, Kamer van Koophandel Handelsregister dossiernr. 232
- Streekbierbrouwerijen, uitgegeven door Museum "De Vier Ambachten" Hulst, 2008
- Bier scheurkalender, Bert van Zuilekom, 2009
- Dagblad De Stem, via www.online-familieberichten.nl
- www.bieretiketten.nl
- www.zeeuwengezocht.nl


006 DE KERF, Cyrillus Johannes, geb. Sint-Jansteen 31-1-1873, bierbrouwer bij de brouwerij “De Appel”, overl. Sint-Jansteen 2-11-1943, huwt Stoppeldijk 17-8-1903:
012 DE KERF, Petrus, geb. Sint-Jansteen 12-9-1840, brouwer te Sint-Jansteen, overl. Sint-Jansteen 29-3-1910, huwt Sint-Jansteen 17-11-1863:
024 DE KERF, Charles Louis, geb. Sint-Jansteen 6-5-1803, bierbrouwer, grondeigenaar, kerkmeester, overl. Sint-Jansteen 28-1-1868, huwt Sint-Jansteen 27-4-1835:
048 DE KERF, Pieter Johannes, geb. Clinge 13-9-1770, bierbrouwer te Sint-Jansteen, overl. Sint-Jansteen feb. 1822, huwt Clinge 28-6-1795:
096 DE KERF, Johannes Franciscus, ged. Clinge 16-3-1723, overl. De Klinge 1783, huwt Clinge 13-4-1766:
192 DE KERF, Petrus, ged. Vrasene 11-9-1695, huwt Clinge 15-12-1719:
384 DE KERF, Petrus, ged. Belsele 6-9-1645, overl. Vrasene 27-1-1705, landbouwer, huwt Vrasene 18-7-1683:

Bron: H.C.E.M. Rottier, Hollandse Genealogische Databank (www.hogenda.nl)


home